Från Sötåsen i Töreboda till Europaparlamentet!

Det gröna bioraffinaderiet på Naturbruksskolan Sötåsen har inspirerat i rapport om proteinproduktionen i EU. EU-parlamentariker Emma Wiesner (Centerpartiet) besökte Naturbruksskolan Sötåsen i Sverige under våren för att hämta inspiration i sin roll som rapportör och huvudförhandlare för Europas nya proteinstrategi.

Rapporten lyfter potentialen med gräs, som en proteinkälla till foder för boskap, och med biogas och biokol som restprodukter.

Det är bland annat detta som undersöks vid Sötåsens gröna bioraffinaderiet för vårt projekt Green Valleys.

Läs mer på Emma Wiesners inlägg på LinkedIn