Den 15 och 16 maj intar lantbruket torget i Lidköping och vi är på plats för att prata om gårdens gröna guld!

Du hittar oss i Agroväst monter N12 som ligger på Future Farmingområdet.

“Genom att använda vall som råmaterial i gröna bioraffinaderier kan vi skapa ett högkvalitativt protein och flera användbara restprodukter”, menar Agnes och Karolina som du kan prata mer med under mässdagarna.

Vi kommer att lyfta fram att öka andelen vall i växtföljden får vi flera fördelar, som att binda mer kol i marken, öka markens produktivitet och avkastningen på följande grödor. Vallen bidrar även till en ökad biologisk mångfald samtidigt som näringsläckaget och behovet av bekämpningsmedel och konstgödsel minskar. I projektet har vi framställt ett proteinkoncentrat med liknande proteinhalt och näringsvärde som soja (ca 50 % proteinhalt).

Vi har också visat att restprodukterna har ett stort värde och kan användas som djurfoder eller i biogasproduktion. Just nu pågår försök med vidareförädling av proteinet till ett hållbart fiskfoder. Inom projektet undersöks även gräsfiberns potential för produktion av biokol genom pyrolysering samt som hållbar råvara inom textil- och förpackningsindustrin.

Kom och lyssna på föredrag

Plats: Future Farmingscenen
Dag: Onsdagen den 15 maj
Tid: Klockan 11.30

Välkomna att höra på vad projektet Green Valleys innebär för framtidens lantbruk.

/Projektmedlemmarna Agnes Falkenberg Brolin och Karolina Bergström