På Axevalla hästcentrum utanför Skara anordnades en hållbarhetsdag för elever i årkurs 1 och 2. Under dagen fick skolans elever gå runt på flertalet stationer för att lära sig mer om hållbarhet. 

Erika och Karolina träffade elever från åk 1 och 2 på gymnasiet och berättade om projektet Green Valleys. Fokus för dagen var grön bioraffinering och hästfoder.

Hållbarhetsdag på Axevalla Hästcentrum - Erika Moberg presenterar
Hållbarhetsdag på Axevalla Hästcentrum - pressmaskin Green Valleys
Hållbarhetsdag på Axevalla Hästcentrum - pressmaskin Green Valleys