Torsdagen den 16 november anordnas en demonstrationsdag av grön bioraffinering på Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda i Sverige.

Dagen är ett samarrangemang och anordnas av GrönaMöten/Agroväst tillsammans med projekten Interreg ÖKS Green Valleys 2.0 och RISE och deras projekt: Kommersialisering av vallbaserade produkter till enkelmagade djur samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Demoeventet pågår mellan 09.00-15.00 och är kostnadsfritt, se program nedan.
Sista anmälningsdag den 6 november!

Välkomna!

Under dagen tittar vi på:

  • Presentation av systemlösningen “grön bioraffinering”
  • Tekniken bakom grön bioraffinering
  • Utfodringsförsök och resultat
  • Lönsamhet i systemet
  • Vikten av att ställa om till mer klimatneutrala och miljösmarta lösningar inom lantbruket
  • Betydelsen av att erbjuda lokalt odlat proteinfoder för ökad självförsörjningsgrad i Sverige
  • Praktiska exempel på tillämpning av grön bioraffinering inom industri och på gårdsnivå
  • Besök och inspektion av pilotanläggningen på Sötåsen i drift.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna eller rådgivare. Seminariet är ett samarrangemang mellan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland ,RISE och Agroväst Gröna Möten.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Viktigt att du anmäler dig senast 6 november via www.gronamoten.se.

Varmt välkommen!

Program

9.00 Fika och registrering i aulan

09.30 Välkommen
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna möten och Karolina Bergström, Naturbruksförvaltningen, hälsar välkomna.

09.40 Grön bioraffinering, hur funkar det?
Henrik Olsson, RISE, pratar om tekniken bakom och fördelarna med grön bioraffinering .

 Vad har hänt hittills i projekten?
Agnes Falkenberg Brolin, Agroväst, berättar om projektet Green Valleys, vad man har åstadkommit hittills och vad som kommer att göras framöver.
Carina Gunnarsson, RISE, berättar om projektet Vallbaserade produkter för enkelmagade djur och vad kommer
hända framgent.

10.30 Möjligheter och utmaningar med vallbaserat protein till grisar
Kerstin Sigfridsson, Lantmännen.

10.50 Presskaka som foder och till biogas
Elisabet Nadeau, forskningsledare SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad.

11.15 Rundvandring på området
Vi fokuserar på bioraffinaderiet, men tittar även på biogasanläggningen och biokolanläggningen.

12.30 Lunch i matsalen

13.15 Regionens hållbarhetsmål
Louise Åsenfors, vice ordförande i Miljö- och Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland

13.30 Erfarenheter från Danmark
Morten Ambye-Jensen, Bitr. professor Aarhus Universitet, berättar om varför man kommit så mycket längre i Danmark med utvecklingen av grön bioraffinering.

13.50 Lönsamhet och miljönyttan med gröna bioraffinaderier
Håkan Rosenkvist, docent i lantbruksvetenskap, berättar om hur man kan uppnå ekonomisk lönsamhet och stora positiva miljöeffekter med grön bioraffinering.

14.10 Läget hos en lantbrukare
Gustav Hilmér, Hilmér Lantbruk och Carina Gunnarsson, RISE.

14.30 Paneldiskussion
Henrik Olson, RISE, moderator.

15.00 Eftermiddagskaffe med kaka, avslutning

Välkomna!

Finance by Interreg_OKS_EN - Green Valleys
Rise logo