Under juni månad är det högtryck med lantbruksmässor. Green Valleys har deltagit på två lantbruksmässor tillsammans med Agroväst övriga pågående projekt inom den gröna näringen. Läs mer om de olika mässorna nedan.

Logårdsdagen i Grästorp den 19 juni

Den 19 juni samlades besökare och utställare för att ta del av tjänster och varor inom den gröna näringen, bland annat maskiner och teknik, bank och försäkring, utbildningsverksamhet, jakt- och fritidsutrustning, lokal mat. Man fick ta del av försöksodlingar och utvecklingsprojekt på Hushållningssällskapets försöksgård strax utanför Grästorp.

Vill du läsa mer om Logårdsdagen? Klicka här

Vi hade många intresserade besökare i vår monter och årets gästföreläsare på Logårdsdagen, Christina Nordin, Generaldirektör för Jordbruksverket, kom förbi för att få veta mer om vårt projekt.

Juicepressen vi hade med oss var i centrum och många undrade över funktionen och vilka fraktioner som den kunde få fram. Härlig dag som bjöd på både sol och regn för både utställare och besökare.

Christina Nordlin, föreläste om utmaningar och lönsamhet i framtidens livsmedelsproduktion under dagen.

Logårdsdagen 2024_Christina Nordin, Generaldirektör för Jordbruksverket o Green Valleys | Agroväst

Borgeby Fältdagar den 26-27 juni

19 900 besökare hittade till Borgeby Fältdagar i år. Det var en lantbruksmässa som bjöd på många spännande nyheter, givande möten och het sommarvärme.

Bland de 415 utställarna var Agroväst en av utställarna där Green Valleys fanns på plats för att visa upp projektet. Under dagarna visade vi vilka fraktioner man kan få ut i ett grönt bioraffinaderi och det illustrerades i vår juicepress som vi hade med på plats.

Vi anordnade även en frågetävling där man kunde vinna en bok “Odla för insekter” av Liselott Roll och där två glada vinnare fick dessa böcker skickat till sig efter mässan. De som deltog fick med sig en fröpåse med Ängsförblanding hem från mässan.

Teamet från Agroväst och VG regionen fick ta del i många intressanta diskussioner bland de nyfikna besökarna. Nu ser vi fram emot att få träffas igen på kommande mässor i Sverige eller i Danmark.

Green Valleys i Borgeby Fältdagar | Agroväst

Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält. Jordnära, fackmässa med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren. Mötesplatsen för alla som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning.

Vill du läsa mer om mässan? Klicka här