Grön bioraffinering som tema när norska NIBIO besökte testanläggningen i Sverige

I mitten på oktober besökte NIBIO, Norges största forskningsinstitut, Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda (Sverige) för ett utbyte med tema grön bioraffinering.

NIBIO delar erfarenheter från projektet ONETWO

Under dagen berättade NIBIO om sitt uppdrag att bedriva forskning kring bland annat livsmedels- och växtproduktion, miljö, markanvändning, skog, näringsliv och ekonomi.

Vi fick även höra mer om projektet ONETWO som utvärderar grönt proteinkoncentrat från pressat gräs som proteinkälla i kycklingfoder och fiberrikt presskaka i foder till mjölkkor.

Projektet ska också bidra till teknikutvecklingen genom att testa nya avvattningsmetoder för råvaror med hög vattenhalt.

Studiebesök NIBIO 13 okt 2023 | Green Valleys 2.0
Studiebesök NIBIO 13 okt 2023 | Green Valleys 2.0

Testanläggning för grön bioraffinering på Sötåsen

Vi presenterade Green Valleys och visade testanläggningen för grön bioraffinering för gårdsbaserat bruk i ekologisk drift och biogasanläggningen.

Intresset var stort och samtalen gav nya infallsvinklar och vi ser många likheter i hur vi jobbar i Sverige och Norge och kan därav dra lärdom av varandra genom ett erfarenhetsutbyte.