Den 18-19 oktober gjordes ett studiebesök till Forssa, Finland av deltagare från projekten
Brec- Bridging the gap between research and education for the circular bioeconomy och Green Valleys – En systemlösning för grön bioraffinering av vall.

Den 18 oktober inleddes dagen med ett studiebesök till Nevel biogasanläggning. Senare på dagen besöktes Lukes forskningsinstitut. Båda anläggningarna är belägna utanför staden Forssa, 1,5 h nordväst om Helsingsfors.

Nevel – Finlands näst största biogasanläggning

Biogasanläggningen i Forssa, Finland är den näst största biogasanläggningen i Finland. Nevel driver totalt 130 energiproduktionsanläggningar i Finland, Sverige och Estland. Anläggningen i Forssa genererar 190 GWh energi per år med fast bioenergi som huvudbränsle. Anläggningen byggdes 2010 och 30 % går till uppvärmning. De producerar ca 4 000 000 m3 biogas/år och tar emot 60 000 ton substrat/år.

Forskning och utveckling på Luke

Naturresursinstitutet Luke är ett forskningsinstitut som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. Dess uppgift är att främja såväl en konkurrenskraftig näringsverksamhet utifrån en hållbar användning av förnybara naturresurser som välfärd och landsbygdens livskraft. På Luke bedriver de forskning och utveckling inom bland annat biogas, biokol och grön bioraffinering inom olika projekt. Luke har cirka 1 300 anställda och 22 verksamhetsorter i Finland. Den största anläggningen finns i Helsingfors och den näst största ligger i Jokioinen.

Framtagning av utbildningsmaterial i projektet Brec

Den 19 oktober hade projektet Brec en workshop för att ta fram lärandemål och lektionsplanering för gymnasieskola och högre utbildning inom cirkulär grön bioekonomi tillsammans med projektdeltagare som ska ta fram utbildningsmaterial. Under workshopen deltog forskare, lärare och andra inom projektet. Inom Green Valleys ska undervisningsmaterial om grön bioraffinering, biogas och biokol tas fram för samma målgrupp och därför var det viktigt att dessa två projekten var på plats samtidigt.

Projektet bidrar till omställningen av lantbruksmetoder

Syftet med projektet Brec är att bidra till större användning av cirkulära lantbruksmetoder i omställningen från en linjär ekonomi till cirkulär bioekonomi. Vinsten ligger i en betydligt mindre miljöpåverkan än för konventionellt lantbruk. Genom ett ökat samarbete mellan regioner, forskningsorganisationer och lantbruksskolor ska projektet bidra till ökad kunskapsöverföring om cirkulär bioekonomi. Naturbruksförvaltningens roll i projektet är att främst leda en internationell referensgrupp med lärare från Sverige, Norge, Lettland, Tyskland och Finland. Gruppen ska utveckla sina kompetenser inom bioekonomiområdet och bidra till nytt undervisningsmaterial med stöd från experter och forskare.