At this time of year, we would like to extend our warmest Christmas greetings to you all.

Så här i juletid vill vi framföra våra varmaste julhälsningar till er alla.

Vårt svensk-danska forskningssamarbete med målet att etablera en utvecklingsplattform för grön bioraffinering fortsätter.
Vi tackar för gott samarbete under året där vi har delat kunskap och erfarenheter över gränserna, vilket stärker vårt engagemang för en grönare framtid.

När vi nu tar farväl av det här året ser vi fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete under det kommande året. Skål för ett 2024 fyllt av framsteg, enighet och hållbara resultat.

På denne tid af året vil Green Valleys 2.0 gerne sende vores varmeste julehilsener til jer alle. 

Vores svensk-danske forskningssamarbejde med det formål at etablere en udviklingsplatform for grøn bioraffinering fortsætter.
Vi takker for det gode samarbejde i løbet af året, hvor vi har delt viden og erfaringer på tværs af grænser, hvilket styrker vores engagement i en grønnere fremtid.

Når vi siger farvel til dette år, ser vi frem til at fortsætte vores arbejde sammen i det kommende år. Skål for et 2024 fyldt med fremskridt, sammenhold og bæredygtige resultater.