Kunskapsspridning och coachning till lantbrukare

Under januari bjuder Agroväst Gröna Möten i samarbete med Green Valleys 2.0 och Sotenäs Symbioscentrum in till en workshop kring kunskapsstöd inom grön bioraffinering.

Målet med dagen är att erbjuda ekonomisk vägledning med hjälp av en beräkningsmodell för att hjälpa intressenter ta fram ett beslutsunderlag inför eventuell investering i grön bioraffinering.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av att investera i grön bioraffinering.

Evenemanget samarrangeras med Green Valleys 2.0 och Agroväst Gröna Möten och är kostnadsfritt.

Datum: 23 januari, kl. 9.30-15.30

Plats: Ronnums Herrgård i Vargön

Inför evenemanget sänds aktuell information ut till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta oskar.reineling@agrovast.se.

Anmäl dig senast 16 januari.

Program för dagen

9.30 Registrering med fika

10.00 Välkomna
Oskar Reineling, Agroväst Gröna Möten, och Agnes Falkenberg Brolin, Green Valleys 2.0, hälsar välkomna.

10.15 Praktiska erfarenheter
Johan Christensson, Klevs gård, berättar varför han är intresserad av att investera i grön bioraffinering.

10.45 Vallens roll i växtföljden
Martin Niklasson, Hushållningssällskapet Västra, berättar om fördelarna med vall i gårdens växtföljd.

11.30 Diskussion

12.00 Lunch
Agroväst Gröna Möten bjuder på lunch

13.00 Beräkningsmodell för investering
Håkan Rosenqvist, Chalmers, presenterar en beräkningsmodell för att räkna på lönsamheten i konceptet.

13.30 Diskussion

14.00 Sammanfattning och fika

14.30 Avslut

Samarrangörer