Förbättrad förståelse för grön bioraffinering, långsiktiga ramverk och investeringsstöd är avgörande från politikens sida för att främja investeringar inom området. Dessa ämnen, tillsammans med nycklarna till ett hållbart och lönsamt jordbruk, diskuterades under ett möte organiserat för region- och riksdagspolitiker från Centerpartiet i Skaraborg. 

Agnes Falkenber Brolin | Green Valleys

Mötet hölls den 11 mars på lantbruksskolan Uddetorp i Skara och inkluderade deltagande från SmartAgri, RISE, LRF Västra Götaland, Ranaverken Lantbruk, Naturbruksförvaltningen och Sparbanksstiftelsen Lidköping.

Inom ramen för Green Valleys arbetar vi aktivt för att omforma synen på ett hållbart jordbruk genom dialog med politiska aktörer och beslutsfattare.

Vårt mål är att förmedla resultat och insikter som kan ligga till grund för policyutveckling som stöder införandet av kretsloppsbaserade produkter och systemlösningar.

Låt oss fortsätta att samarbeta för att driva en innovativ och hållbar utveckling framåt!

Centern på besök | Green Valleys