Fredagen 8 december träffades vi i Wargön Innovations lokaler för projektmöte och ett intressant studiebesök där vi pratade om det pågående arbetet med att undersöka gräsfibers potential inom textilbranschen

Inom Green Valleys ingår att utvärdera potentialen i användningen av restprodukter från grön bioraffinering.

Ett spår är att använda den fiberrika presskakan som fås fram efter pressning i olika textila material, vilket ökar möjligheterna till nya cirkulära affärsmodeller där både lantbrukare och textilbranschen kan dra nytta av varandra.

Detta skulle kunna leda till en framtid där lantbrukare inom bioraffinering kan sälja sin presskaka och där textilbranschen får en ny mer hållbar råvara för produktion av textilfiber.

Wargön Innovation | Green Valleys
Wargön Innovation | Green Valleys

I projektet löper både en teknisk del och en industrinära del.

Den industrinära delen ansvarar Naturbruksförvaltningen på VGR för, i samarbete med Julia Ronkainen och Gabriella Engström på Wargön Innovation. Arbetet kommer ske genom intervjuer och workshops med textilbranschen för att undersöka marknadsbehov och potentiell lönsamhet för olika användningsområden för gräsfiber.

Den tekniska delen leds av Aarhus Universitet på deras textillabb i Foulum, och där handlar det första steget om att bearbeta presskakan till en cellulosamassa för användningsområden inom exempelvis textilier och cellulosabaserade förpackningar.

  • Wargön Innovation | Green Valleys
  • Wargön Innovation | Green Valleys
  • Wargön Innovation | Green Valleys