Denna vecka anordnade Green Valleys och Sotenäs Symbioscentrum ett Grönt möte på Ronnums Herrgård i Vargön för lantbrukare, fokuserat på investeringar och lönsamhet inom grön bioraffinering.

Håkan Rosenkvist från Green Valleys gav ekonomisk vägledning med hjälp av en beräkningsmodell för investeringsbeslut.

Utöver att vägleda deltagarna genom beräkningsmodellen fick vi också förmånen att lyssna på Martin Niklasson från Hushållningssällskapet, som berättade om vallens roll i växtföljden.

Johan Christensson från Klevs gård delade sina tankar om varför han är intresserad av att satsa på grön bioraffinering.

Event Ronnums Herrgård SE | Green Valleys

Vårt mål med dagen är att skapa ett nätverk för lantbrukare för att diskutera och stödja varandra i beslutet att investera i gröna bioraffinaderier.

Tillsammans tar vi steg mot en mer hållbar och självförsörjande framtid inom den gröna näringen!