I projektet Green Valleys ser vi på fördelarna med gräsodlingar som ger nytta för både hästnäringen och jordbruket. I vår monter B09:02 visar vi hur processen går till samtidigt som du kan dricka ett glas juice i vår juicebar och prata framtidens hästnäring

Forskningsprojekt med miljövänligt proteinfoder

På Axevalla Hästcentrum pågår spännande forskning om hästars foder och tillsammans med bland annat forskare på Sveriges lantbruksuniversitet där man tittar på att ta fram ett miljövänligt proteinfoder för häst.

Foderförsök Hästar | Green Valleys
Välkommen till vår juicebar och prata framtidens hästfoder i Axevalla Hästcentrums monter B09:02.

I Axevallas Hästcentrums monter mitt emot oss kan du delta i aktiviteter och testa ridsimulatorn. Där finns också en traktorsimulator på plats för de som är intresserad av stora maskiner.

Green Valleys på Sötåsen Töreboda | Agroväst

I Green Valleys-projektet, tittar vi på om vall kan användas som råvara i gröna bioraffinaderier och som både producerar ett högkvalitativt protein samt en rad olika restprodukter med stora värden och breda användningsområden.

Ökad vall i växtföljden ger ökad kolinbindning, ökad markproduktivitet, minskad övergödning och minskat behov av bekämpningsmedel och konstgödsel.