Miljönyttan, lönsamheten och hur ett grönt bioraffinaderi fungerar processen fungerar stod på programmet under en demonstrationsdag på Naturbruksskolan Sötåsen.  

I november lockade demonstrationsdagen ett femtiotal intresserade besökare fördjupa sig i grön bioraffinering genom resultatpresentationer, demonstration och dialog.  

Vid en rundvandring fick deltagarna se det gårdsbaserade bioraffinaderiet, biogasanläggningen och anläggningen för askfilterfiltrering. De fick också se det senaste tillskottet i systemet – en biokolpanna som just installerats på gården.  

Vi fick lyssna till lantbrukaren Emil Hilmér som ser stort potential för grön bioraffinering på sitt lantbruk. Mer vall i växtföljden och miljönyttan är drivkrafter för att han vill satsa på arbetssättet.   

 

Finns behov av mer kunskap  

Dagen avslutades med en paneldiskussion där en expertpanelen fick svara på frågor. Bland annat lyftes behovet av att sprida kunskap om grön bioraffinering och hur det fungerar, både hos lantbrukare och hos beslutsfattare. 

Dagen var ett samarrangemang och anordnas av GrönaMöten/Agroväst tillsammans med projekten Interreg ÖKS Green Valleys 2.0 och RISE och deras projekt: Kommersialisering av vallbaserade produkter till enkelmagade djur samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

2023-11 Demodag Sötåsen | Green Valleys